สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้กับอุตสาหกรรมอะไรได้บ้าง - S.M. Lubritech

สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีหลายประเภทที่สามารถใช้ในหลายอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้:

 1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม: สารหล่อลื่นที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปลอดภัยต่อการบริโภคและไม่มีผลกระทบที่เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันพืชหรือน้ำมันที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันโอ๊ค น้ำมันมะกอก และน้ำมันปาล์มอินทรีย์.
 2. อุตสาหกรรมเกษตรกรรม: สารหล่อลื่นที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมใช้ในการลดการเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางเกษตร เช่น น้ำมันพืชที่ใช้เป็นล่อฉนวนของเครื่องจักรเกี่ยวข้าวหรือเครื่องต่างๆ.
 3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด: สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะต้องไม่ปนเปื้อนสารพิษและสามารถย่อยสลายได้ง่าย รวมถึงต้องไม่มีผลกระทบที่มากเกินไปต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สารหล่อลื่นที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอินทรีย์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น น้ำยาล้างจานอินทรีย์, น้ำยาล้างผ้าอินทรีย์.
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง: สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ต้องปลอดภัยต่อผิวหนังและสิ่งแวดล้อม สารหล่อลื่นที่ใช้บางชนิดอาจถูกสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น น้ำมันจากเมล็ดทานตะวันหรือน้ำมันมะกอกอินทรีย์.
 5. อุตสาหกรรมพลังงาน: สารหล่อลื่นที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมพลังงานอาจถูกใช้ในการลดการสิ้นเปลืองพลังงานและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำมันพืชหรือเชื้อเพลิงที่มีราคาและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน.

อุตสาหกรรมอื่นๆ อาจใช้สารหล่อลื่นที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมของการใช้งานและเป้าหมายที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

related posts

YOU MIGHT ALSO LIKE

จาระบีสังเคราะห์ฟู้ดเกรด PAO
ทนร้อนทนเย็น เบอร์ 2 H1

Molygraph Safol FGG Fluid Grease no.2

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -30 ถึง 180 °C
 • หล่อลื่นได้ดี ทนต่ออุณหภูมิน้ำที่ร้อนและเย็น
 • ต้านทานการชะล้างและการเกิดสนิม
learn more

น้ำมันไฮดรอลิค ฟู้ดเกรด (Mineral Oil)

Clarion Food Machinery A/W No. 32 / 46 / 68 / 100

 • สีใส ไร้กลิ่น และรสชาติ
 • ปกป้องผิวสัมผัสจากการเสียดสี
 • แยกตัวจากน้ำได้ดี
 • ให้การหล่อลื่นที่ยาวนาน 8,000 ชม.
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด อลูมิเนียม คอมเพล็กซ์ อเนกประสงค์

Clarion PM Hi-Temp Food Machinery 100 Greases

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • รอบการใช้งานหนัก รับแรงกดสูง ความเร็วรอบปานกลาง-สูง
 • ยึดเกาะและจับผิวดี
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
learn more

จาระบีซิลิโคนฟู้ดเกรด

Clearco Silicone Grease 350 cSt NSF H1

 • สีใสขุ่น ไร้กลิ่น
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -57 ถึง 200 °C
 • ต้านทานน้ำชะ ทนต่อไอน้ำเดือด
learn more

จาระบีฟู้ดเกรด กลุ่ม PFPE/PTFE H1 ทนกรด ทนด่าง ทนสารเคมี
ไม่ติดไฟ

Molygraph Fluorotemp 512

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -30 ถึง 260 °C
 • ต้านทานสารเคมี ไม่เกิดการออกซิเดชั่น
learn more

จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAO
ทนร้อนทนเย็น เบอร์ 0

Molygraph Safol FGG Fluid Grease no.0

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -30 ถึง 180 °C
 • หล่อลื่นได้ดี ทนต่ออุณหภูมิน้ำที่ร้อนและเย็น
 • ต้านทานการชะล้างและการเกิดสนิม
learn more