SM_Lubritech

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์
ฟู้ดเกรดสำหรับโซ่เตาอบ

Molygraph Safol Chain Oil 220

 • สีเหลืองใส
 • ให้การหล่อลื่นครอบคลุมแม้ในส่วนที่เข้าถึงได้ยาก
 • ปกป้องผิวสัมผัสจากการเสียดสี ลาก ดึง ในภาวะการทำงานอุณหภูมิสูง
learn more

จาระบีฟู้ดเกรดเบอร์ 0000 เคลือบหล่อลื่นโซ่ กันน้ำ

Clarion Chain and Trolley Lube No. 0000

 • จาระบีเนื้อใสขุ่น
 • เคลือบหล่อลื่นโซ่อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงอุณหภูมิต่ำ
 • ป้องกันการสึกหรอ และลดความฝืด
 • ป้องกันการเกิดไทรโบเคมีคอลรีแอคชั่นที่ข้อต่อโซ่
learn more

สเปรย์จาระบีฟู้ดเกรด

Clarion Chain and Trolley Lube No. 0000

 • จาระบีเนื้อใสขุ่น
 • หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงอุณหภูมิต่ำ
 • ป้องกันการสึกหรอ และลดความฝืด
 • ป้องกันการเกิดไทรโบเคมีคอลรีแอคชั่นที่ข้อต่อโซ่
learn more

สเปรย์ซิลิโคนฟู้ดเกรด

Clarion FM Silicone Spray

 • แห้งเร็ว
 • เคลือบติดทนนาน ไม่ทำให้ฝุ่น ละออง คราบสกปรกติดชินงาน
 • อุณหภูมิการใช้งานกว้าง ทนความร้อน และติดลบในห้องเย็น
learn more