CoA และ MSDS เอกสารสำคัญของสารหล่อลื่น - S.M. Lubritech

อะไรคือ CoA และ MSDS เอกสารนี้มีความสำคัญอย่างไร?

 

CoA และ MSDS ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับแสดงผลวิเคราะห์ ข้อมูลสินค้า มาตรฐานการผลิตของสารหล่อลื่นนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและไว้วางใจในตัวสินค้ามากขึ้น

 

CoA – Certificate of Analysis

คือ ใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าที่ออกโดยผู้ผลิตเอง (CoA) ผ่านการส่งตรวจกับห้องปฏิบัติการที่จะควบคุมคุณภาพการผลิตโดยเทียบกับค่ามาตรฐาน เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อตามล็อตการผลิตนั้น ๆ

รายละเอียดหลักที่ระบุใน CoA มีดังนี้

 • Product Name: ชื่อสินค้า
 • Batch No. & Lot No.: สินค้าที่ผลิตเสร็จในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งภายใต้มาตรฐานเดียวกัน *
 • Manufacturing Date: วันที่ผลิต
 • Expiration Date: วันหมดอายุ

*ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบจากตัวสินค้าว่ามี Batch No. เดียวกับที่ระบุใน CoA หรือไม่*

ตัวอย่างเอกสาร COA: https://www.smlubritech.com/download/Sample%20COA.pdf


 

MSDS – Material Safety Data Sheet

คือ เอกสารที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารหล่อลื่น หรือสารเคมี เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีข้อมูลเพียงพอในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

16 หัวข้อหลักในเอกสาร MSDS มีดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย (Identification of the substance/preparation and of the company/undertake)
 2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย (Hazards Identification)
 3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)
 4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
 5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
 6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
 7. ข้อปฏิบัติการใช้และการเก็บรักษา (Handling and Storage Information)
 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล (Exposure Controls / Personal)
 9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)
 10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)
 12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (Ecological Information)
 13. มาตรการการกำจัดกาก หรือสารเหลือใช้ (Disposal considerations)
 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)
 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)
 16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

ข้อมูลเพิ่มเติมของ MSDS: https://www.smlubritech.com/download/MSDS_SDS.pdf


เอกสาร COA และ MSDS จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัย และการจัดการกับสารหล่อลื่นหรือสารเคมีที่ใช้งาน

ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานเครื่องจักรและงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งความปลอดภัยและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

 

For More Information About Food-Grade Lubricant

น้ำมัน จาระบี Food Grade ต้องจัดเก็บอย่างไร?

related posts

YOU MIGHT ALSO LIKE

จาระบีแท่ง อีซี่บาร์

Easy Bar Kiln Tire Bore Lubricant

 • ไม่ติดไฟ
 • ต้านทานแรงเสียดทาน
 • ไม่ทิ้งคราบ หรือสารเคมี
learn more

น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์
เครื่องอัดอากาศฟู้ดเกรด
เบอร์ 32 / 46 / 68

Clarion CompressorGard No. 32 / 46 / 68

 • รักษาสภาพของเหลวที่อุณหภูมิติดลบได้ดี (-66°C)
 • ปกป้องผิวสัมผัส จากการเสียดสี
 • ป้องกันการเกิดสนิม
learn more

สารหล่อลื่นสังเคราะห์สเปรย์ อีซี่บาร์

Easy Bar Synthetic Spray Lube

learn more

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ ฟู้ดเกรด

Clarion Food Machinery Gear Oils No. 150 / 220 / 460

 • รองรับอุณหภูมิสูง ภาระงานหนักได้ดี
 • ปกป้องผิวโลหะ จากแรงกระแทก
 • ป้องกันการสึกกร่อนในชุดฟันเฟือง
 • ให้การหล่อลื่นที่ยาวนาน 6,000 ชม.
learn more

จาระบีฟู้ดเกรดทนร้อน
รับภาระงานหนัก

Clarion Food Machinery HT EP Grease No.2

 • จาระบีเนื้อสีขาว
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -12 ถึง 163 °C
 • รองรับการใช้งานหนัก แรงกดสูง ความเร็วรอบต่ำ - ปานกลาง
 • เหมาะสำหรับการหล่อลื่นแบบกึ่งสมบูรณ์ (Boundary Lubrication)
 • ต้านทานการชะล้าง และการเกิดสนิม
 • หล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการทำงานที่เปียกชื้น และความร้อนจากไอน้ำเดือด
learn more

ซิลิโคนออยล์ฟู้ดเกรด

Clearco Pure Silicone Fluid 350 cSt NSF H1

 • สีใส ไร้กลิ่น
 • อุณหภูมิการใช้งานที่ -40 ถึง 200 °C
 • ไม่ละลาย หรือแข็งตัว เมื่อแห้งจะเป็นฟิล์มใส
learn more